Правила рекламної акції «Професійні можливості для командної роботи –
10 000 грн на 2 роки!»

Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Професійні можливості для командної роботи – 10 000 грн на 2 роки!»(надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.


 1. Визначення термінів та території проведення

  1. Організатор Акції (Організатор) - організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, корпус 2А, літ. «Ф», оф. 604).

  2. Офіційна сторінка Акції - Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням - https://landing.vchasno.com.ua/akcii. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

  3. Період проведення Акції - з 00:00 год 07 грудня 2020 року до 23:59 год 31 січня 2021 року за київським часом.

  4. Онлайн-сервіс електронного документообігу Вчасно (Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів електронного документообігу між користувачами, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів онлайн за посиланням - https://vchasno.ua. Власником Сервісу є Організатор.

  5. Територія проведення Акції - Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

  6. Учасник Акції - особа, яка відповідає вимогам цих Правил та виконала умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише користувачі, які пройшли процедуру реєстрації та активації в Сервісі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.


 1. Мета проведення Акції

  1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора та підвищення лояльності діючих клієнтів Сервісу, який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.


 1. Предмет Акції

  1. Предметом Акції є надання можливості користувачам протягом Періоду проведення Акції отримати доступ до Сервісу з розширеними функціональними можливостями в рамках тарифу "Професійний", за акційною ціною у розмірі 10000,00 грн (десяти тисяч гривень 00 копійок) та строком дії цього тарифу протягом 2 (двох років).

  2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу, доступ до якого надається в рамках тарифу "Професійний" можна за посиланням - https://vchasno.ua/rates.


 1. Учасники Акції

  1. Учасники під час участі в Акції зобов'язуються:

   1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

   2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

   3. не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

   4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час роботи в Сервісі.

  2. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням - https://help.vchasno.com.ua/oferta, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на можливість придбання тарифу "Професійний" за акційною ціною.


 1. Умови участі в Акції

  1. Щоб взяти участь в Акції, користувач протягом Періоду проведення Акції повинен вчинити наступні дії:

5.1.1. у випадку відсутності облікового запису (особистого кабінету) в Сервісі - зареєструватись шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми. При цьому, користувач набуває статусу зареєстрованого учасника документообігу виключно за умови наявності в нього дійсного посиленого сертифікату ключа кваліфікованого електронного підпису;

5.1.2. запросити рахунок на оплату тарифу "Професійний" за акційною ціною звернувшись за контактами, вказанами на офіційному сайті: vchasno.ua або сформувати рахунок особисто за посиланням: https://vchasno.ua/bill-generation;

5.1.3. здійснити оплату рахунку протягом Періоду проведення Акції.

 1. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.


 1. Переваги Акції та їх порядок отримання

  1. Перевагами Акції є можливість підключення доступу до Сервісу з розширеними функціональними можливостями в рамках тарифу "Професійний", за акційною ціною у розмірі 10 000,00 грн (десяти тисяч гривень 00 копійок) та строком дії цього тарифу протягом 2 (двох років).

  2. Доступ до Сервісу Учасникам Акції в рамках тарифу "Професійний", при умові виконання цих Правил, буде наданий з моменту отримання оплати на банківський рахунок Організатора у розмірі акційної ціни та буде дійсним протягом 2 (двох років).

  3. Акційні послуги протягом акційного періоду в Сервісі не можуть бути використані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

  4. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати доступ до Сервісу з розширеними функціональними можливостями в рамках тарифу "Професійний", за акційною ціною.

  5. Повернення та обмін отриманої знижки на грошові кошти не відбувається.


 1. Додаткові умови

  1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному веб-сайті Сервісу - https://landing.vchasno.com.ua/of_pravyla.

  2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

  3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням - https://help.vchasno.com.ua/oferta та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

  4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.


   "Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції."
   И в сами правила внести изменения в период проведения акции - "Період проведення Акції - з 00:00 год 07 грудня 2020 року до 23:59 год 31 січня 2021 року за київським часом."


vchasno.ua
© 2021 All Rights Reserved. vchasno.ua