Офіційні правила рекламної акції "#Бізнес без паперу"
Цими Офіційними правилами (надалі — Правила) рекламної акції «#Бізнес без паперу» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна, при умові придбання квитка на участь у форумі "#Бізнес без паперу". Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття Учасником всіх умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1 Організатор акції (Організатор) - організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харьківське шосе, 201/203, корпус 1-А, літ. «А», кім. 604).

1.2 Офіційна сторінка Акції - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою https://landing.vchasno.com.ua/of_pravyla. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3 Період проведення Акції - з 10:00 год до 17:40 год 25 жовтня 2019 року за київським часом.

1.4 Сервіс (Сервіс електронного документообігу) "ВЧАСНО" - програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів документообігу між користувачами та іншими зареєстрованими учасниками документообігу та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів онлайн за посиланням vchasno.ua. Власником Сервісу "ВЧАСНО" є Організатор.

1.5 Територія проведення Акції - Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6 Учасник Акції - особа, яка відповідає вимогам цих Правил, яка виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише учасники форуму "#Бізнес без паперу" (https://promo.ligazakon.net/biznes-bez-paperu/), які придбали квиток на захід та пройшли реєстрацію безпосередньо на форумі, яка відбудеться 25 жовтня 2019 року в конференц-залі ДЕПО, за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 52.

1.7. Заохочення - акційний доступ до сервісу для обміну електронними документами, які зараховуються на бонусний рахунок та надають можливість Учаснику Акції здійснювати відправлення (отримання) документів в Сервісі "ВЧАСНО" з метою ознайомлення з властивостями та можливостями Сервісу "ВЧАСНО", а також підвищення лояльності існуючих клієнтів, що є рекламою послуг Організатора в розумінні чинного законодавства України.

2. Мета проведення Акції

2.1 Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, залучення нових користувачів та підвищення лояльності існуючих користувачів до послуг, які надаються користувачам Сервісу "ВЧАСНО" на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції

3.1 Предметом проведення Акції є надання переможцю Акції Заохочення у вигляді доступу до сервісу для обміну 25 000 електронними документами, які зараховуються на бонусний рахунок та надають можливість переможцю Акції здійснювати відправлення (отримання) документів в Сервісі "ВЧАСНО" з метою тестування продукту в період з 01 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року.

4. Учасники Акції.

4.1 Учасники під час участі в Акції зобов'язуються:

4.1.1 дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.1.2 свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

4.1.3 не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.1.4 вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах, а також під час реєстрації в Сервісі "ВЧАСНО".

4.2 Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.5. Умови участі в Акції

5.1 Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

  • придбати квиток на участь у форумі "#Бізнес без паперу" (тип квитка - "Квиток на форум");

  • пройти обов'язкову реєстрацію на форум в день проведення заходу - 25 жовтня 2019 року з 9:00 до 17:40 за київським часом;

  • бути присутнім в конференц-залі ДЕПО, за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 52 під час оголошення Організатором переможця Акції;

  • у випадку відсутності облікового запису (особистого кабінету) в Сервісі "ВЧАСНО" - зареєструватись шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми. При цьому, користувач набуває статусу зареєстрованого учасника документообігу виключно за умови наявності в нього дійсного посиленого сертифікату ключа кваліфікованого електронного підпису;

5.2 До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1 Перевагами акції є можливість отримання Заохочення в Акції у вигляді доступу до сервісу для обміну розмірі 25 000 відправлень електроннихми документамиів, які зараховуються на бонусний рахунок та надають можливість переможцю Акції безкоштовно здійснювати відправлення (отримання) документів з метою тестування Сервісу електронного документообігу "Вчасно" в період з 01 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року.

6.2 Заохочення будуть нараховані з 00:00 год 01 листопада 2019 року і будуть дійсні до 23:59 год 31 грудня 2019 року за київським часом, після чого будуть автоматично списані з особистого бонусного рахунку переможця Акції.. По закінченню тестового періоду переможець Акції втрачає право на Заохочення, однак може перейти на загальні умови користування Сервісом "ВЧАСНО", як це передбачено в договорі-оферті, яка розміщена за посиланням https://help.vchasno.com.ua/oferta.

6.3 Відповідальність Організатора обмежується періодом надання доступу до відправки (отримання) документів, по яким було прийнято рішення Організатора.

6.4 Право на участь у отриманні Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 5 цих Правил.

6.5 Визначення Учасника, який стає переможцем Акції відбувається в Період проведення Акції за рішенням Організатора із застосуванням сервісу - https://www.random.org/ та не потребує додаткового оформлення результатів.

6.6 Акційні послуги протягом акційного періоду в Сервісі "ВЧАСНО" не може бути використана на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). 6.7 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення протягом періоду проведення Акції.

6.8 Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

6.9 Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників використати Заохочення протягом акційного та тестового періоду.

6.10 Повернення та обмін отриманого Заохочення на грошові кошти не відбувається.7. Додаткові умови:

7.1 Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.

7.2 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3 Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

vchasno.ua
© 2021 All Rights Reserved. vchasno.ua